Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

De oude vossen

Natuurlijk kunnen organisaties dat ook zelf doen, maar de oude vossen wil graag contacten en kennis daarover delen.

de oude vossen adviseert, organiseert en begeleidt projecten voor groepen ouderen vanaf  50 jaar. In deze projecten zijn wonen, werken en zorg verregaand georganiseerd volgens het WWZ 50+ format.

U kunt de oude vossen inschakelen bij:
– zoeken en vinden van bouwlocaties, nieuwbouw- en/of verbouwprojecten,
– subsidieregelingen voor haalbaarheid onderzoeken,
– aankooponderhandelingen,
– overleg met architect, gemeente of andere partners zoals zorginstellingen, particuliere eigenaren of woningcorporaties,
– regelen van vergunningen en erfpacht,
– (laten) opstellen van businessplannen en inrichten van bedrijfsactiviteiten,
– onderhandelingen met financiële instellingen en subsidieverschaffers.