Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Stichting Holtveld

Het initiatief

Al geruime tijd geleden ontstond er bij een aantal deelnemers het initiatief om een project met “drie-generatie woningen” te ontwikkelen. Waarbij duurzaam ecologisch wonen, werken en zelfvoorzienendheid voorop staan.

Ons doel is het in harmonie leven met elkaar in nabuurschap, verbondenheid en zorg voor elkaar. Door de 3-generatie-structuur, kunnen ouderen langer thuis wonen. We hebben respect voor elkaars privé leven, individuele vrijheid is belangrijk. We willen een betaalbare en duurzame manier van leven en we kunnen met onze concrete uitwerkingen een voorbeeldfunctie zijn voor een duurzame maatschappij. We willen geen eilandje zijn, maar juist midden in de maatschappij staan.

We streven naar een grote mate van zelfvoorziening op het gebied van energie, water, en voedsel. We recyclen zoveel mogelijk ons eigen afval.

We werken met de principes van permacultuur, waarin gesloten kringlopen uitgangspunt is. We willen natuur behouden of terugbrengen en de biodiversiteit vergroten. We gaan op verantwoordelijke wijze groenten en fruit telen.

Verder willen we gebruikmaken van zonne-energie, grondwarmte, helofytenfilter voor zwart en grijs water zuivering. Het gebruik van fossiele brandstoffen gaan we zoveel mogelijk afbouwen.

We maken een ‘groene oase’ als een inspirerende plek, waar idealen concreet in de praktijk kunnen worden gebracht. Deze prachtige, groene woonomgeving willen we samen ontwikkelen en beheren. Een leefvorm die een positieve bijdrage levert aan mens, natuur en milieu. Een leefvorm die niet alleen goed is voor ons, maar ook voor de toekomst!