Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Informatie overheid

Er is absoluut geen sprake van een consequent overheidsbeleid met betrekking tot "Generatiewonen". Terwijl (sommige) gemeenten "Generatiewonen" stimuleren vooral door tijdelijke ontheffing in het kader van het bestemmingsplan, besloot het kabinet om een "mantelzorgboete" in het leven te roepen. Inmiddels (29-05-2014) is onder druk van de Eerste Kamer en de vele reacties uit de samenleving  deze "mantelzorgboete" in ieder geval weer met een jaar uitgesteld. Op basis van signalen vanuit de PvdA lijkt het er op dat deze "mantelzorgboete" helemaal niet meer terug komt.

De organisatie "Netwerk Notarissen" noemt dat naast financiële remmen zij ook veel bureaucratie in de bejegening van mantelzorgers bespeuren. Netwerk deed onderzoek bij vijftig gemeenten en ontdekte dat 40% nog geen beleid heeft voor kangoeroeconstructies. Daardoor is het moeilijk de juiste informatie te krijgen . Een extra nummer in een verbouwde woning met twee voordeuren kan al op problemen stuiten. Ook als op het erf van kinderen een onderkomen voor ouders wordt gebouwd, loopt de burger tegen veel regels op.

Hieronder staat een overzicht van informatie die we inmiddels verzameld hebben over gemeentelijk beleid. De betreffende informatie kunt u lezen door op de organisatie te klikken.

Mezzo In 2010 heeft Mezzo, de steunorganisatie voor mantelzorgers een nota geschreven over gemeentelijk woonbeleid en mantelzorg. met name het 10-puntenplan op bladzijde 14 is zeer lezenswaardig.
Kenniscentrum Wonen en Zorg Dit is een onderdeel van AEDES, de koepelorganisatie van woningbouwcorporaties. Men richt zich erg op mantelzorg in relatie tot huurwoningen.
Gemeente Emmen In oktober 2013 heeft de gemeenteraad van Emmen een voorstel aangenomen met betrekking tot Mantelzorgwoningen in relatie tot het bestemmingsplan. Kern is de mogelijkheid creeëren van tijdelijke ontheffingen voor het aanbouwen van mantelzorgwoningen.
Gemeente Soest Deze gemeente heeft in 2013 een nota opgesteld met de naam "Beleidsregels Wonen met Mantelzorg". Ook hier gaat het om plaatsen van tijdelijke woninguitbreiding ten behoeve van mantelzorg in afwijking van het bestemmingsplan.
Gemeente Bunschoten Enkele verzoeken van bewoners/eigenaren van woningen in zowel het buitengebied als binnen de bebouwde kom hebben de gemeente Bunschoten aanleiding gegeven om beleid te ontwikkelen c.q. op te stellen voor inwoning in burgerwoningen in het buitengebied.
Gemeente Ferwerderadiel De raadscommissie van Ferwerderadiel heeft unaniem aangegeven dat de mogelijkheid tot het realiseren van een zelfstandige woonruimte voor een zorgbehoevend familielid in of bij een reeds bestaande woning wenselijk is. De commissie zag veel winst in de voordelen van de wederzijds natuurlijke en innige verhouding tussen gever en ontvanger van zorg, en van de positieve uitwerking op het welbevinden en de sociaal-maatschappelijke positie die voortvloeit uit het zelfstandig wonen.
Gemeente Heumen Een doelstelling van de gemeente Heumen is het bevorderen dat mensen zodanig wonen dat ze, ook als ze ouder worden en/of mantelzorgnodig hebben, zo lang mogelijk kunnen blijven woning in de voor hen vertrouwde omgeving. Een mogelijkheid daartoe is het toestaan van een kangoeroewoning in of aan een woning. In deze notitie staan de beleidsregels.
Stad Groningen Het uitgangspunt bij deze mantelzorgwoningen is altijd geweest dat de bewoners zelfstandig én financieel onafhankelijk van  elkaar de aan elkaar grenzende mantelzorgwoning huren. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze een eigen huurcontract, huisnummer en voordeur hebben. Dit minimaliseert de kans dat de bewoners gekort worden of andere problemen krijgen met hun uitkeringen, zoals de bijstand, de AOW, De WAO, Wahjong. De gemeente Groningen heeft hierin vanaf de start actief meegedacht. Mede daardoor lopen de bewoners met de huidige regelingen amper risico.
Gemeente Leeuwarden Hier heeft de PvdA-fractie van de gemeenteraad begin mei 2014 vragen gesteld aan het college.  Klik hiernaast voor de vragen en het antwoord.
Companen Onderzoeksrapport "Beschrijving van nieuwe woonvormen voor de ouderwordende samenleving" 2016.