Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Mede-eigenaarschap

U kunt de woning, waarin u samen met uw kind gaat wonen, ook samen met uw kind kopen. U wordt dan ieder voor de helft eigenaar van de woning. Om juridische duidelijkheid te houden ligt het dan erg voor de hand om een gezamenlijke juridische structuur op te zetten. Denk daarbij aan een "Vereniging van Eigenaren" zoals bij appartementen gehanteerd wordt  of aan een "coöperatie". De vereniging of coöperatie is eigendom van de woning en beide generaties zijn volledig lid van de vereniging of coöperatie. 

Ervaringen met  juridische constructies in het geval van generatiewonen horen wij graag.