Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

U schenkt geld aan uw kind

 

Als uw kind uw schenking gebruikt voor:

    • de aankoop van de eigen woning
    • de verbouwing of verbetering van de eigen woning binnen dat jaar of de twee daaropvolgende kalenderjaren
    • de afkoop van erfpacht, opstal of beklemming
    • de aflossing van een reeds bestaande eigenwoningschuld
    • (studie)

dan mag deze eenmalige vrijstelling worden verhoogd tot €52.281 onder de voorwaarden dat uw kind met stukken moet aantonen dat het bedrag echt voor het genoemde doel is gebruikt. In de aangifte schenkbelasting moet uw kind een beroep doen op de eenmalige vrijstelling.

Heeft u voor 1 januari 2010 al gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan kunt u onder voorwaarden via een overgangsregeling tot uiterlijk 1 januari 2027 alsnog gebruik maken van de extra vrijstellingsruimte tot €52.281.

Schenkt u meer dan de vrijstelling, dan is uw kind hierover schenkbelasting verschuldigd. Als uw kind van deze laatste vrijstelling gebruikmaakt, dan blijft in dat jaar het recht op de reguliere vrijstelling van €5.229 wel bestaan. Deze vrijstellingen kunnen dus wel naast elkaar worden toegepast.