Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Over generatiewonen

oma kleinkind 1a 121308Generatiewonen is een trend die is overgewaaid uit de Scandinavische landen, Australië en België. In Nederland is generatiewonen steeds meer in opkomst. "Generatiewonen" betekent dat twee of drie generaties samenwonen in hetzelfde huis, maar toch apart. Elke generatie heeft  een eigen privéwoning maar wat gezamenlijk gedaan kan worden wordt gezamenlijk opgepakt.

Voor generatiewonen geschikte woningen noemt men  kangoeroewoningen of generatiewoningen. Met de term "generatiewoning" wordt echter ook wel een woning bedoeld die geschikt is voor één gezin of persoon ongeacht de levensfase waarin men zich op dat moment bevindt. Het is dus een woning die zowel geschikt is voor starters, gezinnen met kinderen als voor ouderen. Om een goed onderscheid te maken in de term "generatiewonen" zoals in deze website wordt gehanteerd,  noemt men het type woning dat geschikt is voor meer generaties tegelijkertijd, ook wel "twee-generatiewoning" of "drie-generatiewoning".

Deze website wil de (on)mogelijkheden van "Generatiewonen" beschrijven en mensen helpen die over deze vorm van wonen nadenken.  De website is vooral gestoeld op de ervaringen van onszelf. Graag vullen wij deze aan met de ervaringen van anderen, zodat er steeds meer informatie beschikbaar komt. Wij nodigen één ieder daarom uit hun ervaringen met ons te delen, zodat wij deze op kunnen nemen in deze website.

 

Folkert Bouma